V-k 『グループ展』

2017.7.15  -  2017.7.17

スペース名 203
出展内容 絵画,イラスト